Pokhidryukzak

Політика конфіденційності


Цей документ «Політика конфіденційності» (надалі «Політика») — це правила використання даних Pokhidryukzak (надалі «ми» та/або «Адміністрація») з Інтернету користувачів (надалі іменуються «ви» та/або «Користувач») збирається за допомогою веб-сайту http://pokhidryukzak.com (далі – «Сайт»).

1. Оброблені дані

1.1. Ми не збираємо ваші особисті дані за допомогою веб-сайту.

1.2. Усі дані, зібрані на сайті, надаються та надходять в знеособленому вигляді (далі – «Знеособлені дані»).

1.3. Деідентифіковані дані включають таку інформацію, яка не ідентифікує вас:

1.3.1. Інформація, яку ви надаєте про себе за допомогою онлайн-форм і програмних модулів Сайту, включаючи ваше ім’я та номер телефону та/або адресу електронної пошти.

1.3.2. Дані передаються в знеособленому вигляді автоматично залежно від налаштувань програмного забезпечення, яке ви використовуєте.

1.4. Адміністрація має право висувати вимоги щодо складу знеособлених даних користувача, які збираються за допомогою сайту.

1.5. Якщо певна інформація не позначена як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд. При цьому Ви надаєте інформовану згоду на доступ необмеженої кількості осіб до таких даних. Зазначена інформація стає загальнодоступною з моменту її надання та/або оприлюднення в іншій формі.

1.6. Адміністрація не перевіряє достовірність даних і наявність у користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї політики, оскільки користувач діє сумлінно, ретельно та докладає всіх необхідних зусиль для підтримки такої інформації в актуальному стані. дату дату та отримати всі необхідні згоди на її використання. .

1.7. Ви усвідомлюєте та приймаєте можливість використання стороннього програмного забезпечення на веб-сайті, внаслідок чого такі особи можуть отримувати та передавати дані, зазначені в п. 1.3, в неособистій формі.


1.8. Склад і умови збору знеособлених даних програмним забезпеченням третіх сторін визначаються безпосередньо власниками прав і можуть включати:

 • дані веб-переглядача (тип, версія, файл cookie);
 • дані пристрою та місцезнаходження;
 • дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрана);
 • дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).
 • 1.9. Адміністрація не несе відповідальності за порядок використання знеособлених даних користувача третіми особами.

  2. Мета обробки даних

  2.1. Адміністрація використовує дані для наступних цілей:

  2.1.1. Обробляти вхідні запити та спілкуватися з користувачем;

  2.1.2. Інформаційні послуги, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

  2.1.3. Проводити маркетингові, статистичні та інші дослідження;

  2.1.4. Таргетинг рекламних матеріалів на сайті.

  3. Вимоги щодо захисту даних

  3.1. Адміністрація зберігає дані та забезпечує їх захист від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та положень.

  3.2. Стосовно отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли користувач робить їх загальнодоступними, а також коли сторонні технології та програмне забезпечення використовуються на веб-сайті або налаштування програмного забезпечення, які використовує користувач, передбачають відкритий обмін із суб’єктами даних та / або інших учасників і користувачів мережі Інтернет .

  3.3. З метою підвищення якості роботи адміністрація має право протягом 1 (одного) року зберігати логи дій Користувача в рамках використання сайту.


  4. Передача даних


  4.1. Адміністрація має право передавати дані третім особам у наступних випадках:


 • Користувач висловив свою згоду на такі дії, у тому числі у випадках, коли Користувач застосовує налаштування використовуваного програмного забезпечення, які не обмежують надання певної інформації;
 • Передача необхідна як частина використання користувачем функцій веб-сайту;
 • Передача необхідна відповідно до мети обробки даних;
 • У зв’язку з передачею Веб-сайту у власність, користування чи власність такій третій стороні;
 • на вимогу суду чи іншого уповноваженого державного органу в установленому законом порядку;
 • Для захисту прав і законних інтересів адміністрації у зв'язку з порушеннями, скоєними користувачем.

 • 5. Змінити політику конфіденційності


  5.1. Ця політика може бути змінена або припинена адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувача. Нова редакція політики набуває чинності з моменту її публікації на сайті, якщо інше не зазначено в новій редакції політики.