Pokhidryukzak

Угода користувача


Цей документ «Користувальницька угода» є пропозицією «Pokhidryukzak» (далі – «Адміністрація») укласти угоду відповідно до наведених нижче умов угоди.

1. Загальні положення угоди користувача

1.1. У цьому документі та відносинах між сторонами, що випливають із нього або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

 • a) Платформа – програмне та апаратне забезпечення, інтегроване з веб-сайтом адміністрування;
 • b) Користувач є законно уповноваженою фізичною особою, яка уклала цю угоду у власних інтересах або діє від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.
 • c) Сайт/сайт адміністратора — сайти, розташовані в Pokhidryukzak pokhidryukzak.com і знаходиться під Pokhidryukzakah.
 • d) Сервіс – набір послуг і ліцензії, що надаються Користувачеві за допомогою Платформи.
 • e) Договір – договір з усіма доповненнями та змінами.
 • 1.2. Використання вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його заявлених функцій, зокрема:

 • перегляд матеріалів, опублікованих на веб-сайті;
 • реєстрація та/або авторизація на веб-сайті,
 • розміщувати або відображати матеріали на веб-сайті, включаючи, але не обмежуючись: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо- та відеофайли, інформацію та/або іншу інформацію,
 • укладає договір на умовах цього Договору відповідно до положень статей 437 і 438 Цивільного кодексу Російської Федерації.

  1.3. Використовуючи будь-який із наведених вище варіантів використання Сервісу, ви визнаєте, що:

 • а) Прочитайте умови цієї Угоди повністю, перш ніж почати користуватися Послугою.
 • b) Ви приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень з вашого боку та зобов’язуєтеся їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права укладати договір на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
 • c) Угода (зокрема будь-яка її частина) може бути змінена адміністрацією без спеціального повідомлення. Нова редакція договору набирає чинності з моменту його опублікування на веб-сайті адміністрації або повідомлення користувача в іншій відповідній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією договору.

 • 2. Загальні умови використання сервісу

  2.1. Використання функціональних можливостей сервісу дозволяється тільки після проходження користувачем реєстрації та авторизації на сайті у встановленому адміністрацією порядку.

  2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови користування сервісом, у тому числі його функціонал, доводяться до відома користувачів шляхом окремого розміщення на сайті або шляхом повідомлення користувачів.

  2.3. Обраний Користувачем логін і пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Сайту. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам, він несе повну відповідальність за їх зберігання та самостійно обирає спосіб зберігання.

  3. Обмеження

  Погоджуючись із умовами цієї Угоди, ви розумієте та визнаєте, що:

  3.1. До відносин сторін щодо надання послуги на безоплатній основі не застосовуються положення законодавства про захист прав споживачів.

  3.2. Сервіс надається для використання в інформаційних і розважальних цілях на умовах «як є», у зв’язку з чим Користувачам не надається жодних гарантій відповідності Сервісу всім вимогам Користувача; послуги будуть надаватися безперервно, оперативно, надійно та безпомилково; результати, які можна отримати за допомогою Сервісу, будуть точними та надійними; якість усіх продуктів, послуг, інформації та контенту, отриманих за допомогою Сервісу, відповідатиме очікуванням користувача; будь-які помилки у вмісті Служби та/або програмному забезпеченні будуть виправлені.


  3.3. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного додавання та оновлення нових функцій, форма та характер Сервісів можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово чи остаточно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у Послугах) усім користувачам загалом або вам зокрема без вашого попереднього повідомлення.

  3.4. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

 • копіювати (відтворювати) у будь-якій формі та будь-якими засобами, включеними до служби комп’ютерних програм і баз даних правовласника, включаючи будь-які їх елементи та вміст, без отримання попередньої письмової згоди власника;
 • розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, розбирати, розшифровувати та виконувати інші подібні дії з Послугою;
 • створювати програмні продукти та/або послуги за допомогою Служби без отримання попереднього дозволу власника прав.
 • 3.5. У разі виявлення помилок у роботі Сервісу або в опублікованому на ньому контенті повідомте про це Правовласника за адресою, вказаною в реквізитах, або окремо на сайті для підтримки.

  3.6. У будь-якому випадку, відповідальність Правовласника обмежена 1000 (однією тисячею) рублів і покладається на нього лише за наявності помилок у його діях.

  4. Примітка

  4.1. Користувач погоджується отримувати від правовласника електронні інформаційні повідомлення (далі – сповіщувачі) на адресу електронної пошти та/або номер телефону, які ви вказали при роботі з сервісом.

  4.2. Правовласник має право використовувати нотифікатори для інформування Користувача про зміни та нові можливості Сервісу, про зміни в Угоді або зазначених у ній обов’язкових документах, а також для розсилок інформаційного чи рекламного характеру.


  5. Інші умови

  5.1. Цей договір, порядок його укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством Російської Федерації.

  5.2. Всі суперечки щодо договору або у зв'язку з ним підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням правовласника відповідно до чинного процесуального законодавства Російської Федерації.

  5.3. Ця Угода може бути змінена або розірвана Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача та без виплати будь-якої компенсації з цього приводу.

  5.4. Поточна версія цієї Угоди розміщена на веб-сайті Правовласника та доступна в Інтернеті за адресою http://pokhidryukzak.com.